grand piano

photo: Waldemar Kielichowski © Institute of Music and Dance, Warsaw

grand piano

Classification: 3 Chordophones / 31 Simple chordophones or zithers / 314 Board zithers / 314.1 True board zithers / 314.1-4-8 True board zithers sounded by hammers or beaters, with keyboard

Piano maker: Antoni Zakrzewski

Date: ca. 1840-1845

Village / Town: Warsaw

Country: Congress Kingdom of Poland / present-day Poland

Owner: Andrzej Szwalbe Collection, Ostromecko Palace near Bydgoszcz. Bought in 1979 from Zdzisław Złotowicz from Opoczno

Inventory number: MOK-VII-FZ-004, formerly PN-VI-60-98

Description: walnut veneered. Straight-, single-, double-, triple-strung; two metal frame stress bars and a treble capo tasto bar. Viennese action with rack dampers

Inscriptions: over the keyboard, an oval label inlaid in tin: A. ZAKRZEWSKI / w Warszawie

Measurements: height 340 (900), width 1350, depth 2360 mm

Materials: wood, metal, ivory

Keyboard compass, stops: C1-a4 – 6¾ octaves, two pedals – una corda and dampers

Catalog card by: Benjamin Vogel

Bibliography: B. Vogel, Fortepian polski. Budownictwo fortepianów na ziemiach polskich od poł. XVIII w. do II wojny światowej, (Warszawa 1995), pp. 277-278; B. Vogel, Kolekcja zabytkowych fortepianów Filharmonii Pomorskiej, (Bydgoszcz, 21987) p. 78<< Back