grand piano

photo: Waldemar Kielichowski © Institute of Music and Dance, Warsaw


Marią João Pires © The Fryderyk Chopin Institute

grand piano

Classification: 3 Chordophones / 31 Simple chordophones or zithers / 314 Board zithers / 314.1 True board zithers / 314.1-4-8 True board zithers sounded by hammers or beaters, with keyboard

Piano maker: Jan Jerzy (Georg, Grzegorz) Lindemann

Date: 1845-1849

Village / Town: Kalisz

Country: Congress Kingdom of Poland / present-day Poland

Owner: Andrzej Szwalbe Collection, Ostromecko Palace near Bydgoszcz. Bought in 1983 from Bogumiła Pawlik from Kraśnica

Inventory number: MOK-VII-FZ-023, formerly PN-VI-60-126

Description: walnut veneered. Straight-, single-, double-, triple-strung; composite frame with four metal stress bars and a treble capotaste bar. Viennese action with rack dampers. Keyboard cover not original, made from ordinary wood without veneer

Inscriptions: engraved on a rectangular steel label on the keyboard cover: Lindemann / w / Kaliszu; penciled on the back-check slat’s backside: Strojł i koregował / Jan Gęmbka z Pińczowa / dnia 27 Kwietnia 1905 roku. Remontował i Korikował [sic] Doni 25 Marca 1870 roku. (...). Remontiert Marz 1942 Alois Breyer in Grochowy g. Reichn...

Measurements: height 355 (895), width 1345, depth 2400 mm

Materials: wood, metal, ivory

Keyboard compass, stops: A2-a4 – 7 octaves, two pedals – una corda and dampers

Catalog card by: Benjamin Vogel

Bibliography: B. Vogel, Fortepian polski. Budownictwo fortepianów na ziemiach polskich od poł. XVIII w. do II wojny światowej, (Warszawa 1995), p. 244; B. Vogel, Polskie fortepiany XIX-XX w. Kolekcja Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, (Opatówek 1994); B. Vogel, Kolekcja zabytkowych fortepianów Filharmonii Pomorskiej, (Bydgoszcz, 21987) p. 52<< Back