grand piano

photo: Waldemar Kielichowski © Institute of Music and Dance, Warsaw


Kevin Kenner © The Fryderyk Chopin Institute

grand piano

Classification: 3 Chordophones / 31 Simple chordophones or zithers / 314 Board zithers / 314.1 True board zithers / 314.1-4-8 True board zithers sounded by hammers or beaters, with keyboard

Piano maker: Jan Jerzy (Georg, Grzegorz) Lindemann

Date: ca. 1830-40

Village / Town: Kalisz

Country: Congress Kingdom of Poland / present-day Poland

Owner: Museum of Industrial History, Opatówek, ul. Kościelna 1. Bought in 1994 from Longiniusz Łuczak from Piotrków Trybunalski

Inventory number: MHP 42/I

Description: pyramid mahogany veneered. Straight-, double-, triple-strung; capotasto bar of own construction for all strings; rack dampers

Inscriptions: on the soundboard left side a square sticker printed on green paper and decorated with arabesques reads: GRZEGORZ LINDEMANN / Fabrykant Instr. Muzyczn. / w Kaliszu № 183

Measurements: height 350 (920), width 1325, depth 2300 mm

Materials: wood, metal, ivory

Keyboard compass, stops: C1-a4 – 6½ octaves, three pedals – una corda, ?, dampers

Catalog card by: Benjamin Vogel

Bibliography: B. Vogel, Fortepian polski. Budownictwo fortepianów na ziemiach polskich od poł. XVIII w. do II wojny światowej, (Warszawa, 1995), pp. 244; B. Vogel, Polskie fortepiany XIX-XX w. Kolekcja Muzeum Historii Przemysłu  w Opatówku, (Opatówek,1994); K. Rottermund, Budownictwo instrumentów muzycznych na terenie Wielkopolski w XIX i 1. połowie XX wieku, (Poznań, 2002), p. 114<< Back