fortepian stołowy

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa

fortepian stołowy

Klasyfikacja: 3 Chordofony / 31 Chordofony proste lub cytry / 314 Cytry płytowe / 314.1 Rzeczywiste cytry płytowe / 314.12 Z rezonatorem / 314.122 Z rezonatorem skrzynkowym (cytra skrzynkowa) / 314.122-4-8 Rzeczywiste cytry płytowe z rezonatorem skrzynkowym (cytra skrzynkowa) pobudzane przez uderzanie młoteczkami lub innymi przyrządami, z klawiaturą

Wytwórnia: Ignacy Skurski

Rok budowy: 1774

Miejscowość: Sandomierz

Kraj: Rzeczpospolita Obojga Narodów / obecnie Polska

Własność: Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu. Z dawnego klasztoru benedyktynek w Sandomierzu

Numer inwentarzowy: MDS-1334

Opis: skrzynia z pełnego drewna liściastego. Klawisze diatoniczne czarnobarwione, od przodu ozdobione półkolistym ornamentem, klawisze chromatyczne wyłożone kością zwierzęcą. Prostostrunny, prawostrojnicowy. Naciąg 1-2-strunny, struny basowe mosiężne z rzadkim nawojem, mechanika tangentowa (młoteczki-listewki w sicie, na przemian z główkami oklejonymi skórą i bez okleiny, podrzucane ku górze końcami dźwigni klawiszowych) z dźwigniami pośrednimi, bez tłumików

Wymiary: wys. 172 (734), szer. 1260, gł. 475 mm

Materiały: drewno, metal, kość zwierzęca

Zakres klawiatury / Rejestry mechaniczne: C-f4 – 4½ oktawy, 2 dźwignie ręczne – rejestr lutniowy i klawesynowy (uderzające w struny młoteczki-tangenty bez okleiny)

Autor karty: Beniamin Vogel

Bibliografia: B. Vogel, Fortepian polski. Budownictwo fortepianów na ziemiach polskich od poł. XVIII w. do II wojny światowej, Warszawa 1995, s. 140; B.Vogel, Fortepiany tangentowe w Polsce, Muzyka Fortepianowa VII, Akademia Muzyczna, Gdańsk 1987, s. 291-302; B.Vogel, Two Tangent Square Pianos in Poland, „Journal of the American Musical Instrument Society”, 1994, nr XX, s. 84-89; B.Vogel, „Szpinet ze strunami i klawiszami”. Najstarszy zachowany fortepian polski. Zeszyty Sandomierskie, 2015, nr 39, red. K. Burek, s. 31-36<< Powrót