fortepian skrzydłowy

fot. Waldemar Kielichowski © Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa

fortepian skrzydłowy

Klasyfikacja: 3 Chordofony / 31 Chordofony proste lub cytry / 314 Cytry płytowe / 314.1 Rzeczywiste cytry płytowe / 314.1-4-8 Rzeczywiste cytry płytowe pobudzane przez uderzanie młoteczkami lub innymi przyrządami, z klawiaturą

Wytwórnia: Franciszek Woroniecki

Rok budowy: ok. 1898

Miejscowość: Przemyśl

Kraj: Królestwo Polskie (Kongresowe) / obecnie Polska

Własność: Muzeum Historii Przemysłu, Opatówek, ul. Kościelna 1. Dar Mariusza Paciorka, Szczerców, 2006

Numer inwentarzowy: MHP 72/I

Opis: fornirowany orzechem. Krzyżowy, rama pełna odlewana, listwa naciskowa dla całego naciągu. Naciąg 1-2-3-strunny, mechanika wiedeńska z tłumikami dźwigniowymi

Inskrypcje: na pokrywie klawiatury inkrustowane mosiądzem: FR. WORONIECKI / W PRZEMYŚLU; na płycie rezonansowej czarną farbą: Op. 406; na listwie naciskowej: F.W.

Wymiary: wys. 380 (940), szer. 1495, gł. 1600 mm

Materiały: drewno, metal, celuloid

Zakres klawiatury / Rejestry mechaniczne: A2-a4 – 7 oktaw, 2 pedały – una corda i podnośnik tłumików

Autor karty: Beniamin Vogel

Bibliografia: B. Vogel, Fortepian polski. Budownictwo fortepianów na ziemiach polskich od poł. XVIII w. do II wojny światowej, Warszawa 1995, s. 275<< Powrót